Friday, December 19, 2008

Struktur Organisasi Bahagian Pendidikan Guru

Dasar, Perancangan Dan Pengurusan
Sub Unit Unjuran
Sub Unit Pengurusan Dasar Pendidikan Guru
Sub Unit Perancangan dasar Pendidikan Guru
Sub Unit Perancangan LDP KPM
Sub Unit Pembangunan

Kurikulum
Sub Unit Pra Perkhidmatan Rendah
Sub Unit Pra Perkhidmatan Menengah
Sub Unit Kursus Dalam Perkhidmatan
Sub Unit Pengurusan Praktikum
Sub Unit Pra Sekolah
Sub Unit Pendidikan Teknik Dan Vokasional

Peperiksaan & Penilaian
Sub Unit Pengurusan & Pentadbiran Peperiksaan
Sub Unit Pembinaan Soalan
Sub Unit Kerja Kursus Dan Analisis
Sub Unit Penilaian Kompetensi

Pengambilan & Penempatan Pelajar
Sub Unit Pengurusan Permohonan
Sub Unit Ujian Kelayakan
Sub Unit Temu Duga
Sub Unit Pemilihan Dan Penempatan

Pengurusan Institut Pendidikan Guru
Sub Unit Pengurusan Personal
Sub Unit Pentadbiran & Kewangan
Sub Unit Tatatertib
Sub Unit Sumber Maklumat & Penerbitan
Sub Unit Latihan Pembangunan Kompetensi Staf Sokongan
Sub Unit Urusetia Sabah & Sarawak

Kursus Dalam Perkhidmatan
Sub Unit Latihan Pembangunan Staf
Sub Unit Peningkatan Profesionalisme Guru
Sub Unit Peningkatan Akademik
Sub Unit Projek Khas
Sub Unit Kejurulatihan

Hal Ehwal Pelajar
Sub Unit Kebajikan dan Kerohanian
Sub Unit Disiplin & Tatatertib
Sub Unit Kepimpinan Dan Pengembangan Pelajar
Sub Unit Gerko
Sub Unit Perjanjian, Data & Rekod

Teknologi dan Pengurusan Maklumat
Sub Unit Pembangunan Aplikasi Pengajaran & Pembelajaran
Sub Unit Data
Sub Unit Pembangunan Infrastruktur ICT
Sub Unit Pembangunan Aplikasi Pengurusan
Pusat Sumber

Penyelidikan & Pembangunan Profesional
Sub Unit Perancangan Penyelidikan
Sub Unit Penilaian Program
Sub Unit Jaminan Kualiti
Sub Unit Penataran
Sub Unit Pembangunan Penyelidikan

No comments:

Post a Comment