Monday, December 1, 2008

Pemberitahuan: Peraduan Menulis Cerita Kanak-kanak Sempena Hari Guru Peringkat Kebangsaan 2009PERADUAN MENULIS CERITA KANAK-KANAK
SEMPENA HARI GURU PERINGKAT KEBANGSAAN 2009

Peraduan ini dibahagikan kepada empat kategori iaitu;
 • Kategori Guru
 • Kategori Murid Sekolah Rendah (Tahun 4 – 6)
 • Kategori Murid Sekolah Menengah Rendah (Tingkatan 1 – 3)
 • Kategori Murid Sekolah Menengah Atas (Tingkatan 4 – 5)

Syarat-Syarat Peraduan
 1. Peraduan ini terbuka kepada semua murid yang sedang belajar di sekolah bantuan penuh kerajaan di seluruh Malaysia.
 2. Cerita hendaklah ditulis samada dalam Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris.
 3. Tema cerita ‘Terima Kasih Cikgu’.
 4. Tajuk skrip penulisan adalah bebas.
 5. Peserta hanya boleh mengemukakan satu hasil karya dalam Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris.
 6. Panjang cerita
  - Kategori Guru TIDAK lebih daripada 3,000 patah perkataan.
  - Kategori Sekolah Menengah TIDAK lebih daripada 1,000 patah perkataan.
  - Kategori Sekolah Menengah Rendah TIDAK lebih daripada 500 patah perkataan.
  - Kategori Sekolah Rendah TIDAK lebih daripada 250 patah perkataan.
 7. Jumlah perkataan mestilah dicatatkan dengan tepat pada penghujung hasil karya.
 8. Halaman muka surat mestilah ditaip pada setiap halaman skrip.
 9. Hasil karya hendaklah ditaip atas kertas saiz A4 dalam jarak langkau dua dan menggunakan huruf jenis Arial saiz 12 poin.
 10. Hasil karya hendaklah merupakan hasil penulisan asli bukan ciplak atau terjemahan dan belum pernah disiarkan atau diterbitkan.
 11. Hasil karya tidak boleh mengandungi unsur-unsur negatif yang menyentuh sensitiviti kaum,agama dan politik.
 12. Latar belakang cerita hendaklah berdasarkan masyarakat Malaysia yang berfokuskan kehidupan harmoni dan bersatu dalam kalangan pelbagai kaum. Nilai-nilai murni harus diterapkan.
 13. Penulis hendaklah menghantar hasil karya yang asal.
 14. Kementerian Pelajaran Malaysia berhak menerbit, mencetak dan mengedar karya-karya yang diterima.
 15. Maklumat penyertaan hendaklah ditulis pada Lampiran BBT III.
 16. Penulisan skrip adalah untuk bahan bacaan murid sekolah rendah dan menengah.
 17. Tarikh tutup peraduan ialah pada 2 Februari 2009.
 18. Pemenang tempat pertama, kedua dan ketiga akan dijemput untuk menerima hadiah dalam Majlis Perayaan Hari Guru Peringkat Kebangsaan Tahun 2009.
 19. Hasil karya hendaklah sampai sebelum atau pada tarikh tersebut ke Jabatan Pelajaran Negeri.
 20. Penyertaan yang gagal mematuhi mana-mana syarat yang ditetapkan di atas tidak akan dipertimbangkan.
 21. Keputusan panel hakim adalah muktamad. Sebarang surat-menyurat berkaitan dengan peraduan tidak akan dilayan. Bukti penghantaran bukan bukti penerimaan.
 22. Sekiranya ada sebarang pertanyaan sila hubungi Encik Krishanan a/l Ponnusamy di talian 03-88844480 atau Puan Hajah Siti Natrah binti Mukhtaram di talian 03-88844485.
IGPIS: Kepada mana-mana pelatih muslim yang mempunyai adik-adik yang masih bersekolah bolehlah menggalakan mereka untuk sertai pertandingan ini. Semasa anda terlibat dengan PBS atau Praktikum, anda juga bolehlah menggalakkan pelajar-pelajar untuk menyertainya.

1 comment: