Thursday, February 11, 2010

PROSES PENGURUSAN STRATEGIK1. Misi Organisasi

Dengan cara yang mudah difahami, misi bermaksud ’apakah urusan organisasi yang sebenarnya’. Mungkin konteks sebuah organisasi perlulah di jelaskan beberapa elemen yang mesti difahami oleh anggota, antaranya ialah siapakah golongan sasaran, perkara yang hendak di sebarkan, imej sasaran yang ingin di tanamkan dan keperihatianan institusi kepada anggotanya sendiri.

Kefahaman ini adalah bertujuan supaya program yang akan dilaksanakan akan terarah kepada matlamat dan objektif institusi dan yang utama sekali ialah terhasilnya iltizam untuk bekerja secara kolektif.


2. Pengurusan SWOT Analisa (Kekuatan, kelamahan, Peluang dan Ancaman)

Selepas misi dibentuk dan dipersetujui oleh pimpinan organisasi, maka seterusnya perlulah dibuat satu analisa mengenai dia faktor dalaman (kekuatan dan kelemahan) dan faktor luaran (peluang dan ancaman).


KEKUATAN

(Strong)

KELEMAHAN

(Weak)

PELUANG

(Opportunity)

KP

(guna kekuatan untuk penuh peluang)

LP

(guna peluang untuk mengatasi kelamahan)

ANCAMAN

(Treat)

KA

(gunakan kekuatan untuk mengelak ancaman)

LA

(mengelak kelemahan/membuang strategi tertentu untuk elak ancaman)

* SWOT Analisis


3. Pengurusan Projek

Terdapat beberapa elemen di dalam pengurusan projek yang perlu dititikberaktkan di dalam organisasi untuk mencapai matlamat

a) Pengurusan Skop Program

- Di dalam skop program perlulah berdasarkan kepada MBO (Managment By Objective) dan MBT (Managment By Target)

b) Pengurusan Komunikasi

- Menggunakan segenap peluang terutamanya IT

c) Pengurusan Masa

- Perlulah mempunyai penjadualan agar tiada pertindihan kerja.

d) Pengurusan sumber manusia


4. Pengurusan Perancangan Masa

Terdapat beberapa kaedah perancangan masa. Antaranya adalah

a) Time Planning Makro (Taqwim Tahunan)

- Organisasi perlulah menetapkan sendiri taqwim berdasarkan tahunan, bulanan dan harian. Taqwim tahunan ini juga di selarikan melalui MBO dan MBT.

b) Time Planning Mikro (Terperinci)

- Mendetailkan masa dengan perkara dan tugasan/tindakan. Contoh;

Bil

Perkara

Masa

Tindakan

Status / Catatan


-Perancangan Program

(Bila/masa yang diambil)

(lajnah @ lain-lain)

(Selesai/Masalah)5. Pengurusan Carta Gentt

Kaedah ini memudahkan kita mengesan beberapa aktiviti atau tugasan bertindan yang memerlukan perlaksanaan serentak semasa menjalankan program/projek.
6. Pengurusan Carta Pert

Di gunakan untuk melihat sejauh mana ajk menepati masa melaksanakan tugasan yang diberi

Aktiviti / tugasan

Tarikh mula

Tarikh akhir

Tarikh sebenar bermula

Tarikh sebenar berakhir

Contoh;

Menghubungi penceramah

1 Jan 2006

4 Jan 2006

1 Jan 2006

5 Jan 2006

PELAN TINDAKAN

Pelan tindakan merupakan tahap yang paling sukar untuk di capai dengan tersusun sekiranya tiada kefahaman gerak kerja, wehdatul amal dan fikr, ukhwah, dan lain-lain melibatkan gerak kerja. Beberapa elimen yang di tekankan;

  1. Budaya kerja berorganisasi
  2. Iltizam
  3. Penyelarasan
  4. Kepimpinan
  5. Pengawasan

PENUTUP

Kertas kerja ini bertujuan untuk menjelaskan modus operandi (cara melaksanakan) pengurusan yang tersusun dan menjelaskan beberapa teknik pengurusan bersistematik yang perlu di ambil perhatian di dalam geraksn Islam ysng bergerak kerja.
No comments:

Post a Comment