Friday, February 12, 2010

Integrasi P & P Melalui Pendidikan Jasmani

.


Pengajaran dan pembelajaran tidak semestinya berlaku dalam ruang kelas yang sempit sehingga membataskan pergerakan dan mengehadkan aktiviti yang mungkin membantutkan kreativiti murid. Guru perlu bijak merancang aktiviti dan bahan agar objektif yang hendak dicapai tidak tersasar, pada masa yang sama murid dapat mengikuti aktiviti dan menggunakan bahan semaksimum mungkin. Amalan ini lah yang cuba diterapkan semasa melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu melalui program Teaching School kendalian pelajar PISMP BM Semester 2.

Pada 29 September 2009, bertempat di tapak permainan kanak-kanak prasekolah IPGM Kampus Keningau, seramai 17 murid Tahun Empat dari SK Penagatan mengikuti pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu yang menggunakan bahan-bahan Pendidikan Jasmani dan melibatkan pergerakan aktif secara berkumpulan. Aktiviti yang diketuai oleh Saudara Severinus Nain ini bermula dengan sesi soal jawab tentang simpulan bahasa, diikuti membina perkataan daripada riben dan bahan-bahan terbuang seterusnya membina ayat-ayat mudah berdasarkan perkataan tadi. Aktiviti yang berakhir pada jam 12.00 tengah hari itu ditutup dengan pergerakan kreatif menggunakan peralatan Pendidikan Jasmani.

No comments:

Post a Comment